OKRSを実装する
TRIỂN KHAI OKRS

TRIỂN KHAI OKRS

Câu chuyện triển khai OKRs của Sơn Thanh

Trong thời gian gần đây, OKRs luôn là một trong những chủ đề “hot” nhất nhì tại Sơn Thanh. Tìm được một phương pháp quản trị doanh nghiệp phù hợp, hiệu quả, giúp công ty phát triển nhanh là một vấn đề luôn làm đau đầu các nhà quản trị. Với Sơn Thanh, có lẽ OKRs là chìa khóa giải quyết vấn đề này!

Theo VNOKRs, OKRs là phương pháp quản trị bằng mục tiêu (Objective) và các Kết quả chính (Key Results) được Google và nhiều doanh nghiệp hàng đầu sử dụng. Nó là một công cụ đơn giản để tạo sự liên kết và tham gia của toàn bộ tổ chức xung quanh các mục tiêu có thể đo lường được.

Tuy nhiên, OKRs không phải là một phương thuốc thần kỳ hay siêu vũ khí mà có thể giúp doanh nghiệp thành công một cách nhanh chóng. OKRs sẽ chỉ thực sự phát huy hiệu quả nếu toàn thể thành viên trong tổ chức thấu hiểu và áp dụng đúng trong hoạt động của mình.

Tính đến Quý 2/2022, Sơn Thanh đã bước vào chu kỳ OKRS thứ 5. Dù trong các chu kỳ áp dụng đầu tiên, các thành viên Sơn Thanh đã gặp nhiều bỡ ngỡ, khó khăn, thậm chí hiểu sai tinh thần OKRs. Đến nay, việc áp dụng OKRs trong nội bộ đã góp phần giúp Sơn Thanh thay đổi trong tư duy xử lý côn việc. Các thành viên Sơn Thanh có tâm thế làm việc tập trung vào kết quả cũng như đề cao trách nhiệm cá nhân.

Chắc chắn rằng OKRs sẽ mang lại những giá trị tích cực cho Sơn Thanh trong tương lai.