木構造プレカット加工データ作成
Thiết kế dữ liệu gia công kết cấu gỗ

  • Trang chủ
  • Dịch vụ
  • Thiết kế dữ liệu gia công kết cấu gỗ

Thiết kế dữ liệu gia công kết cấu gỗ:

Các công trình dân dụng Nhật Bản hầu hết sử dụng kết cấu gỗ. Toàn bộ hệ kết cấu gỗ này sẽ được thiết kế và gia công tại các nhà máy. Sau đó, được vận chuyển đến công trường để lắp dựng. Hiện tại, có 99% công trình kết cấu gỗ ở Nhật được sản xuất tại nhà máy. Chỉ những công trình quá phức tạp khiến không thể gia công máy như đền chùa… là có những bộ phận phải gia công tại công trường.

Sơn Thanh từ khi thành lập vào 2006 đã tập trung vào mảng công việc thiết kế dữ liệu gia công kết cấu gỗ. Sau hơn 15 năm, chúng tôi tự tin về năng lực xử lý và khả năng đáp ứng cho thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc trong mảng công việc này.

Phần mềm CAD: MPCAD8, XSTAR, TOACAD

Khách hàng chính: Gần 100 nhà máy, công ty phát triển nhà trên toàn Nhật Bản

(一次入力のプレカット図面見本)

(加工データフォルダー見本)