MEP図面作成
Thiết kế bản vẽ thi công MEP

  • Trang chủ
  • Dịch vụ
  • Thiết kế bản vẽ thi công MEP

Sơn Thanh với đội ngũ thiết kế chuyên sâu về MEP (hệ thống điện, nước, điều hòa không khí, thông gió, ga, phòng cháy chữa cháy) đang cung cấp dịch vụ thiết kế bản vẽ thi công MEP và dự toán liên quan, phục vụ các khách hàng Nhật Bản.

Chúng tôi sử dụng các phần mềm chuyên dụng như Cadewa, Rebro, Revit… trong thiết kế bản vẽ thi công MEP.