BPO応援業務
Hỗ trợ nghiệp vụ tổng vụ

  • Trang chủ
  • Dịch vụ
  • Hỗ trợ nghiệp vụ tổng vụ

Chúng tôi cung cấp dich vụ BPOBusiness Process Outsourcing, chuyên hỗ trợ các công tác liên quan hành chính, tổng vụ như tạo hóa đơn chứng từ, văn bản…