鉄骨構造設計
Thiết kế kết cấu thép

Thiết kế bản vẽ gia công kết cấu thép:

Thiết kế, triển khai bản vẽ gia công kết cấu thép cho các công trình cao tầng, gồm cả dữ liệu 3D và bản vẽ 2D. Phần mềm sử dụng là S/F Real4, Briscad… Khách hàng của chúng tôi là các nhà máy gia công kết cấu thép, các văn phòng thiết kế tại Nhật.