意匠図面作成
Thiết kế kiến trúc

Thiết kế kiến trúc:

Thiết kế bản vẽ kiến trúc công trình gồm mặt bằng, măt đứng, bản vẽ móng, bản vẽ tính toán kết cấu. Đáp ứng các khâu liên quan như bản vẽ phác thảo, bản vẽ thi công, bản vẽ xin phép xây dựng.

Phần mềm CAD: Architrend, JWCAD, ALTASS

Khách hàng chính: Các công ty phát triển nhà, các văn phòng kiến trúc sư