ロジスティクスセンター
Trung tâm logistic

Tên công trìnhTrung tâm logisic
Vị trí công trìnhOsaka
Diện tích xây dựng11000m2
Số tầng3
Loại công việcCông trình thép cao tầng
Phạm vi công việcDữ liệu gia công kết cấu thép, bản vẽ thi công