BIMデータの設計
Thiết kế dữ liệu BIM

Thiết kế dữ liệu BIM:

Sơn Thanh cung cấp các dịch vụ liên quan là dựng mô hình và xây dựng Family các bộ môn kiến trúc, kết cấu, MEP. Bên cạnh đó, chúng tôi cung cấp các dữ liệu BIM với các thông tin phục vụ nhu cầu kiểm tra va chạm hay quản lỳ duy tu, bảo trì công trình sau hoàn công.

Các phần mềm chúng tôi đang sử dụng là Revit, Archicad và một số phần mềm BIM khác.