部材割付データ作成
Thiết kế cấu kiện phụ

Thiết kế cấu kiện phụ

(石膏ボード・鋼製野縁・サイディング・断熱材・太陽光パネル・ALC材等)

Các cấu kiện phụ trong công trình xây dựng Nhạt Bản là hệ tấm thạch cao sàn, tường, trần, hệ trần khung nhôm, hệ tấm siding bao ngoài công trình, hệ tấm cách nhiệt tường, trần, sàn, mái công trình, hệ pin năng lượng mặt trời trên mái nhà, hệ tấm hoàn thiện mặt sàn… Bộ phận phụ trách của Sơn Thanh có năng lực triển khai toàn bộ dữ liệu liên quan, phục vụ cho mọi đối tường khách hàng như nhà cung cấp, nhà sản xuất, đơn vị thi công…

(Hệ khung nhôm trần)

(Thiết kế tấm thạch cao bằng phần mềm chuyên dụng)
(Thiết kế vật liệu siding hoàn thiện mặt ngoài công trình)