製図
Triển khai bản vẽ thi công

  • Trang chủ
  • Dịch vụ
  • Triển khai bản vẽ thi công

Triển khai bản vẽ thi công:

Vẽ các bản vẽ phục vụ thi công tại công trường cho các đối tượng vật liệu liên quan như các hệ khung sắt cho các công trình nhà máy sản xuất điện mặt trời, các hệ thống phụ trợ…

Phần mềm CAD:Bricscad, JWCAD・・・

Khách hàng chính:Các công ty công cấp, sản xuất vật liệu xây dựng

(太陽光架台加工図見本)