07/2023 – NÂNG CAO NĂNG LỰC LÀM VIỆC CỦA ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN – KHÓA HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ, RA QUYẾT ĐỊNH

  • Trang chủ
  • 07/2023 – NÂNG CAO NĂNG LỰC LÀM VIỆC CỦA ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN – KHÓA HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ, RA QUYẾT ĐỊNH

07/2023 – NÂNG CAO NĂNG LỰC LÀM VIỆC CỦA ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN – KHÓA HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ, RA QUYẾT ĐỊNH

Trong công tác quản trị nhân lực, Sơn Thanh luôn ưu tiên hàng đầu nhiệm vụ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công ty. Đào tạo luôn đi kèm với phát triển năng lực cá nhân và năng lực chuyên môn, từ đó góp phần đảm bảo hoàn thành mục tiêu kinh doanh ở hiện tại và đào tạo được nhân sự có khả năng kế thừa trong tương lai.

Nhiệm vụ đề ra luôn đi liền với hành động thực tế, trong những năm vừa qua, Sơn Thanh đã thực hiện nhiều hoạt động đào tạo nội bộ, đăng ký khóa học cho nhân sự từ cấp nhân viên đến cấp quản lý, chuyên gia,… Linh hoạt kết hợp giữa các hình thức đào tạo trực tiếp, đào tạo online và đào tạo phối hợp… nhằm đảm bảo mỗi nhân viên đều có điều kiện và môi trường tham gia thuận tiện, hiệu quả.

Trong tháng 7 vừa qua, Sơn Thanh đã tổ chức thành công khóa học “Giải quyết vấn đề, ra quyết định một cách hiệu quả” đối với đội ngũ nhân viên quản lý cấp trung ở trụ sở chính và 4 chi nhánh ở TP.HCM, TP. Bảo Lộc, TP. Quy Nhơn và TP. Vĩnh Long. Sau khóa học, không chỉ giúp mỗi nhân viên có khả năng sử dụng các công cụ khoa học để phân tích nguyên nhân cốt lõi của vấn đề, tiến hành tìm giải pháp, đưa ra những quyết định chính xác, đúng thời điểm cho từng khuất mắt, vấn đề khó khăn trong công việc mà còn mở rộng tư duy ở nhiều vấn đề khác trong cuộc sống liên quan đến cá nhân người học.

Muốn doanh nghiệp phát triển thịnh vượng và bền vững, thì công tác đầu tư cho “con người” không bao giờ là “nguội lạnh”. Sơn Thanh không chỉ xem đó là yếu tố giữ vững doanh nghiệp, mà còn là sự duy trì – đãi ngộ đối với mỗi thành viên của công ty. Chính vì vậy, Sơn Thanh sẽ duy trì và cải tiến hoạt động đào tạo, nâng cao tư duy, năng lực nhân sự một cách có chọn lọc, mang tính cần thiết và hiệu quả hơn nữa trong tương lai.