店舗
Nhà hàng

Tên công trình Nhà hàng
Vị trí công trình Fukuoka
Diện tích xây dựng 2400m2
Số tầng 1
Loại công việc Kết cấu gỗ
Phạm vi công việc Dữ liệu gia công kết cấu gỗ, có kết cấu dàn