B様邸
Công trình dân dụng B

Tên công trình Công trình dân dụng
Vị trí công trình Yokohama
Diện tích xây dựng 100m2
Số tầng 2
Loại công việc Dự toán
Phạm vi công việc Tính dự toán toàn bộ công trình