ビル
Tòa nhà văn phòng

Tên công trình Tòa nhà văn phòng
Vị trí công trình Kyoto
Diện tích xây dựng 13800m2
Số tầng 8 tầng nổi, 2 tầng hầm
Loại công việc BIM
Phạm vi công việc Dựng mô hình kiến trúc, MEP và thông tin phục vụ bảo trì công trình