08/2023 – PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO TOÀN DIỆN

  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Đào tạo
  • 08/2023 – PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO TOÀN DIỆN

08/2023 – PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO TOÀN DIỆN

Yếu tố con người luôn là yếu tố quan trọng nhất quyết định sự đào thải hay phát triển của một doanh nghiệp. Đặc biệt, để duy trì lợi thế cạnh tranh thị trường và toàn cầu hóa như hiện tại, thì vai trò của lãnh đạo cấp cao và cấp trung lại càng trở nên quan trọng hơn.

Tháng 8 vừa qua, Sơn Thanh đã tổ chức thành công chuỗi khóa học PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO TOÀN DIỆN cho chuyên viên và các cấp quản lí, cụ thể:

  • Ngày 09/8/2023: Khóa học TƯ DUY LÃNH ĐẠO NỀN TẢNG
  • Ngày 11/8/2023: Khóa học ĐẶT MỤC TIÊU & LẬP KẾ HOẠCH
  • Ngày 23/8/2023: Khóa học GIAO TIẾP VÀ GIAO VIỆC HIỆU QUẢ
  • Ngày 25/8/2023: Khóa học TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN
Hình ảnh khóa học “Giao tiếp và giao việc hiệu quả”

Mỗi quản lý được tiếp cận với những phương pháp lãnh đạo mới mẻ, trang bị khả năng phán đoán nhóm tính cách của từng nhân viên, từ đó đưa ra cách giao việc đúng người, đúng lúc, đạt đúng kết quả. Thực hành các trường hợp Đặt mục tiêu – lập kế hoạch, triển khai, kiểm soát và điều chỉnh dựa trên công việc thực tế hàng ngày, dự đoán các rủi ro và dự phòng phương án giải quyết. Đồng thời, để vận hành công việc một cách hiệu quả, thì yếu tố giao tiếp trong nội bộ doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp và đối tác cũng cần trang bị và rèn giũa cho nhân viên. Cuối cùng của chuỗi khóa học, vai trò và phương pháp tạo động lực cho nhân viên cũng được thảo luận và nhấn mạnh. Mỗi quản lý cần hướng dẫn, tạo động lực cho nhân viên, quan sát, lựa chọn và đào tạo thế hệ kế thừa. Cấp quản lý, cần nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý thường xuyên để có thể dẫn dắt tổ chức, chèo lái doanh nghiệp đi đúng hướng và đạt được mọi mục tiêu. Trong tương lai, Sơn Thanh sẽ tiếp tục công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng cá nhân cho mỗi thành viên công ty thông qua các khóa học và ứng dụng kiến thức học được vào thực tế công việc. Hướng tới một Sơn Thanh vững mạnh và phát triển trong ngành xây dựng Nhật Bản.