Bアパート
Công trình chung cư B

Tên công trình Công trình chung cư B
Vị trí công trình Tokyo
Diện tích sàn 1100m2
Số tầng 4
Loại công việc MEP
Phạm vi công việc Thiết kế bản vẽ thi công cấp thoát nước, ga, thông khí