老人ホーム
Viện dưỡng lão

Tên công trình Viện dưỡng lão
Vị trí công trình Aichi
Diện tích xây dựng 1800m2
Số tầng 1
Loại công việc Kết cấu gỗ
Phạm vi công việc Thiết kế dữ liệu gia công