保育園
Công trình trường mẫu giáo

  • Trang chủ
  • Dự án
  • Công trình trường mẫu giáo
Tên công trình Công trình trường mẫu giáo
Vị trí công trình 福島
Diện tích xây dựng 300m2
Số tầng 1
Loại công việc Kết cấu gỗ
Phạm vi công việc Dữ liệu gia công kết cấu gỗ