A様邸
Công trình dân dụng A

Tên công trình Công trình dân dụng
Vị trí công trình Nagano, Japan
Diện tích xây dựng 130m2
Số tầng 2
Loại công việc Công trình dân dụng kết cấu gỗ
Phạm vi công việc Dữ liệu gia công kết cấu gỗ