アパート
Chung cư

Tên công trình Chung cư
Vị trí công trình 大阪府
Diện tích xây dựng 1000m2
Số tầng 3
Loại công việc BIM, kết cấu gỗ
Phạm vi công việc Dữ liệu BIM kiến trúc, MEP, dữ liệu gia công kết cấu gỗ, bản vẽ xin phép xây dưng