Đào tạo

08 09
08-09-2023 đăng bởi admin trong Đào tạo

08/2023 – PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO TOÀN DIỆN

Yếu tố con người luôn là yếu tố quan trọng nhất quyết định sự đào thải hay phát triển của một doanh nghiệp. Đặc biệt, để duy trì lợi thế cạnh tranh thị trường và toàn cầu hóa như hiện tại, thì vai trò của lãnh đạo cấp cao và cấp trung lại càng trở …

10 08
10-08-2023 đăng bởi admin trong Đào tạo

07/2023 – NÂNG CAO NĂNG LỰC LÀM VIỆC CỦA ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN – KHÓA HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ, RA QUYẾT ĐỊNH

Trong công tác quản trị nhân lực, Sơn Thanh luôn ưu tiên hàng đầu nhiệm vụ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công ty. Đào tạo luôn đi kèm với phát triển năng lực cá nhân và năng lực chuyên môn, từ đó góp phần đảm bảo hoàn thành mục tiêu kinh doanh …